Delegates to IFC

NameRolePhoneEmail
Sushil JainDirector703-208-1861jain4diet@gmail.com
Prasad KadambiDirector301-236-4162npkadambi@gmail.com
Nanik LahoriDirector301-652-0696naniklahori@yahoo.com
Mythili BachuMember301-476-9072leebachu@gmail.com
Manoj DharamsiMember703-620-9837MDharamsi@hotmail.com
Sant GuptaMember703-980-7487santguptava@gmail.com
Ratee Bhai PatelMember703-525-8979rateepatel@gmail.com
Dr. DC RaoMember301-530-8961dcraox@gmail.com
Dr. Alok SrivastavaMember703-736-9335ASrivastava@Yahoo.com
Dr Siva SubramaniamMember-At-Large301-983-9699doc4baby@aol.com
Dr. ShardhanandPast Representative301-917-1555prayagraj1952@gmail.com
VS RaghavanSpecial Member301-229-4343vsraghavan@verizon.net