Past Presidents

Each President is active between April 1-March 31
(Updated on May 25, 2017)
RepresentativeYearTemplePhoneE-mail
Ramaiyer Devaraj 2016Chinmaya Mission301-948-9455
Rateebhai Patel2015 BAPS703-525-8979
Ghanshyam Gupta 2014VHP301-977-6344ggupta809@yahoo.com
Vasanthi Aharam2013SVLT443-538-3006vasanthi.aharam@gmail.com
Mythili Bachu2012-13SSVT301-526-5135leebachu@gmail.com
Alok Srivastava2011-12Rajdhani Mandir703-736-9335asrivastava@yahoo.com
Manimekalai Saravanan2010-11Murugan Temple240-498-0272mani.saravanan@mailcity.com
Jai Bhandari2009-10Jain Temple301-254-4679Jaisasb@yahoo.com
B.P.Shah2008-09IHOW301-384-4090shahbp@hotmail.com
Shyam Bajpai2007-08Hindu Temple301-294-6030sbajpai@rocketmail.com
Ram Singh2006-07Gayatri Pariwar703-391-0487 301-299-5000drramnsingh@gmail.com  Suresh_C_Gupta@hotmail.com
Suresh Gupta2005-06Durga Temple301-652-0696naniklahori@yahoo.com
Nanik Lahori2004-05Chinmaya Mission301-917-1555prayagraj1952@gmail.com
Shardanand2003-04VHP301-229-4343vsraghavan@verizon.net
V.S.Raghavan2002-03SSVT703-440-9066
Sudhir Khanna2001-02Rajdhani Mandir703-361-6705
T.Sriskandarajah2000-01Murgan Temple     301-854-0457
Pankaj Desai 1999-00Mangal Mandir      301670-0519
Sushil Jain  1998-99Jain Temple     301-251-1014
V. K. Malhotra    1997-98Hindu Temple       301-983-5083
Sasthivara Dasa      1996-97ISKCON     703-758-0232    
Ram Singh                 1995-96Gayatri Pariwar